Bergheim

Tradisjonell «Ramloftstugu» som kan utføres i mange varianter. Her tegnet med 93 kvadratmeter grunnflate, med nettogolvflate 60 kvadratmeter i første etasje og 20 kvadratmeter i andre etasje. Hytta kan bygges ut trinnvis. Slik tegningen viser, er den tegnet for skrånende terrng, men kan også bygges på flat tomt ved å legge de to stuene i samme plan.

Berg&Wien Massivtre: "Bergheim", tradisjonell "Ramloftstugu" som kan utføres i mange varianter.

Berg&Wien Massivtre: "Bergheim", tradisjonell "Ramloftstugu" som kan utføres i mange varianter.

Plan 1. etasje
Over 1 etasje vil det bli et loftsrom på 20 kvadratmeter over gang og forbindelse mellom gang og anneks. Loftsrommet kan innredes etter ønske, f.eks. som to soverom.