Massivtre

Massivtre gir solide, gode og miljøvennlige hus og hytter, med kort byggetid.            

Vi bygger «kjernen» ferdig som hele elementer, som så kan kles på innside og utside etter ønske, ute på byggeplass. Dette gir en løsning uten skjøter som kan sprekke opp, og gir mulighet for tilleggsisolering på utside. Elementene kan også leveres pusset på en eller begge sider, dersom de ikke skal kles inn.

Berg&Wien tilbyr standard-elementer i massivtre i bredder opptil 1 meter og lengder opp til 9 meter. Bygningselementer av massivtre er energieffektive med hensyn til produksjon, transport og montasje. Massivtreelementer har også gode egenskaper i forbindelse med gjenbruk og gjenvinning, og trevirke regnes som klimanøytralt.

Elementer fra Berg&Wien Massivtre kan lett benyttes i både moderne bygg, tilbygg og i de mer tradisjonelt utseende hyttene, gjerne i kombinasjon med laft, stavlaft og bindingsverk.

HYTTER I MASSIVTRE | HUS I MASSIVTRE | LANDBRUKSBYGG I MASSIVTRE