Hytter i massivtre

Hytte i laft og massivtre

Massivtre gir solide, gode og miljøvennlige hytter, med kort byggetid.            

Vi bygger «kjernen» ferdig som hele elementer, som så kan kles på innside og utside etter ønske, ute på byggeplass. Dette gir en løsning uten skjøter som kan sprekke opp, og gir mulighet for tilleggsisolering på utside. Elementene kan også leveres pusset på en eller begge sider, dersom de ikke skal kles inn.

Vår metode for produksjon av elementer, gir minimalt med restematerialer, ingen skadelige avfallsstoffer og kort byggetid. Elementene Elementene er lette å flytte og bringe ut til byggeplass. Ved vanskelig adkomst, kan elementene fraktes til byggeplass med traktortilhenger eller på scooter-henger.

Elementer fra Berg&Wien Massivtre kan lett benyttes i både moderne bygg og i de mer tradisjonelt utseende hyttene, gjerne i kombinasjon med laft, stavlaft og bindingsverk og ved utvidelser og ombygginger av eldre laftehytter.