Miljø

Båthus i laft - miljøvennlig og estetisk. Hytte i massivtre i tradisjonell stil. Bygg i laft gir miljøvennlige bygg med kort byggetid. Foto: Bjørn H Stuedal

Laft og massivtre er naturmateriale basert på et fornybart råstoff og et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har.

Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp gjennom en prosess med fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning som utgjør en karbonsyklus.

Fordeler

  • Råvarene er en fornybar ressurs
  • Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren
  • Kommer fra et bærekraftig skogbruk
  • Gir godt innemiljø
  • Gjenvinning og gjenbruk er enkelt

Tre er et naturmateriale og bidrar til å skape et godt innemiljø. Å oppholde seg i hus med synlige treoverflater gir en spesiell følelse av komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også fysiske egenskaper ved evnen trekonstruksjoner har til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur.