Hus i laft

Stue i moderne laftebygg. Hus i laft kombinerer moderne komfort og smarte romløsninger, med den tradisjonelle, norske byggemetoden gjennom mer enn 1000 år. Et laftet hus er et valg for fremtiden. Det er svært miljøvennlig og gir bygg det er godt å være i. Foto: Bjørn H Stuedal

Berg&Wien Massivtre har mer enn 30 års erfaring med laftebygg, både hus, hytter og enklere byggverk som garasjer, stabbur og annekser. 

Hus i laft kombinerer moderne komfort og smarte romløsninger, med den tradisjonelle, norske byggemetoden gjennom mer enn 1000 år. Et laftet hus er et valg for fremtiden. Det er svært miljøvennlig og gir bygg det er godt å være i.

Et tømmerhus fra Berg&Wien er raskt og greit å sette opp på byggeplassen. Laftekassen lages innendørs i tørre omgivelser i en av våre to store produksjonshaller, før den demonteres og transporteres til byggeplassen. Når laftekassen er satt opp igjen på tomta, og tak, dører og vinduer er på plass, er det meste gjort.

Vi tar gjerne hånd om planleggingsprosessen. Kom med en idé eller en skisse, så samarbeider vi om resten!