Massivtre for landbruksbygg

Elementer i massivtre kan benyttes i hele eller deler av konstruksjonen i landbruksbygg – gjerne i kombinasjon med slipplaft.

Bygningselementer av massivtre kan brukes som bærende elementer i vegg, dekke og tak. Bæresystemet kan være bygd opp av massivtre alene, eller massivtre i kombinasjon med andre materialer.

Berg&Wien tilbyr enkle standard-elementer i massivtre i lengder opp til 9 meter. Elementene kan benyttes som «kjerne» med kledning på en eller begge sider, eventuelt med tilleggs-isolasjon. Elementene kan også leveres ferdig pusset på en eller begge sider.

Bygningselementer av massivtre er energieffektive med hensyn til produksjon, transport og montasje. Massivtreelementer har også gode egenskaper i forbindelse med gjenbruk og gjenvinning, og trevirke regnes som klimanøytralt.

Massivtre er en svært miljøvennlig byggemetode. Vår metode for produksjon av elementer, gir minimalt med restematerialer, ingen skadelige avfallsstoffer og kort byggetid.